Miljø

Vi er stolte av at vi var først ut i Møre og Romsdal som kunne tilby våre kunder en busspark med 100% Euro6 motorer. 

Vi er fremdeles eneste på Sunnmøre med passasjerkapasitet over 16 gjester, som tilbyr 100% Euro6 motorer i alle våre busser.

 

I godsavdelingen vår har vi Euro6 i alle dieselbiler.

Foruten disse, har vi godsbil mellom Sunnmøre og Østlandet som går på biogass. 

Vi har også elektrisk varebil, i lokaldistribusjon.

 

Hva er Euro6?

Euro6 er det siste innen utslippsteknologi fra dieselmotorer. En Euro6 motor slipper ut ca. 30% mindre NOx enn en motor med Euro5.